Okultizam

Dobro je zostajući interno na stopalima Zemlje i shvatajući da postoje ljudi koji traže duhovni put kroz tamnu stranu novčića. Ovo nije razlog za pratnju ili preteranu pažnju. Ali to je razlog da shvatimo da čak i ovo ima mjesto u našim srcima - čak i mračno. I važno je koliko se nosimo s tim. Bilo da ga prihvatimo sa ljubavlju i poštovanjem saosećanja, ili sa osećajem nezadovoljstva i mržnje.