Chemtrails zavjera ili komedija na nebu?

35 28. 12. 2022
5. međunarodna konferencija egzopolitike, istorije i duhovnosti

Šta su oni? Zašto se to događa? Šta su oni? Ko stoji iza toga? ... I moglo bi se tražiti sve dalje i dalje.

Jesu li Chemtrails stvarni, ili sasvim normalna pojava, koju svaka osoba koja nije ravnodušna mora pitati. Ako svi padnemo s neba na glave nečega raspršenog iz aviona u obliku hemijskog aerosola, trebali bismo pitati.

Svi mogu reći da ovdje nešto ne svira, ali pitanje i dalje ostaje, zašto?

Nedavno snimljeno sumnjivo slijetanje:

Još jedan zastrašujući dokaz:

Još jedan zastrašujući dokaz

Fotografije, video zapisi i mišljenja dokazuju hiljade. Niko neće sumnjati da se nešto događa na nebu. Međutim, i dalje ostaje pitanje, zašto i za koga služi?

Slični članci