Šta je ISSN?

Češki nacionalni centar ISSN je jedan od 89 nacionalnih centara koji čine ISSN mreža. ISSN (International Standard Serial Number) je osam cifara, koji jedinstveno identificira imena periodike i drugih tzv. Kontinuirane izvore izdaje bilo gdje u svijetu. ISSN zapisi se čuvaju u referentnoj bazi podataka - Međunarodnom ISSN registru.

Za šta je ISSN?

  • ISSN možete koristiti u navodima iz stručnih časopisa.
  • ISSN se koristi kao identifikacioni kod za potrebe računarske obrade, pretraživanja i prenosa podataka.
  • ISSN koriste biblioteke za identifikaciju i naručivanje časopisa, za međubibliotekarske usluge i sindikalne kataloge.
  • ISSN je suštinski element za efikasno elektronsko dostavljanje dokumenata.
  • ISSN se može generirati bar kod GTIN 13 za distribuciju časopisa.

Šta je ISSN dodeljeno Suenee Universe

Češkoj Nacionalnoj ISSN-u dodeljen je broj ovim veb stranicama ISSN 2570-4834.