Meander

8721x 22. 01. 2017 1 Reader

Kada smo zainteresovani za arheologiju, sigurno smo naišli na manderovo ukrašavanje, npr. Na pločice, vrčeve i slično. Ovaj meandar je široko rasprostranjen i široko korišćen. Kada pogledamo okolo, možemo ga naći u sobi oko nas.

Ako započnemo da se zapitamo o ornamentu meandra, šta simbol zapravo znači, videćemo da praktično ništa nije sačuvano do danas. Neko može naći i reći da je protok vode vijugav. To znači da vodotok, reka stvara savijanja, a ova nauka danas naziva tok vode ka meandru. Ali naši preci pod Meanderom su shvatili, čak i ako dva vodotoka prelaze jedan pored drugog, ili dva vodotoka se spajaju u jedan tok i formiraju tvrdo slovo y. Takođe možemo sretati i drugo ime - takozvani grčki ukras, ali ako se za to više zainteresujemo, pridružićemo se verziji Mandera.

Postoje dva ukrasa od meandra. Klasičan meandar, a potom i drugi tip meandra - meandra u kombinaciji sa vrtlogom. Ova druga vrsta ukrasa - mander sa vretenom neke pletenice sa simbolom sreće, odnosno Svastike.

Toliko toliko do orlanda meandra i nastaviti sa simbolom Vír.

Skrivene snage Majke Zemlje

Više delova iz serije

Ostavite odgovor