Električna energija

U ovoj seriji postoje 2 članci
Električna energija

Pojam Električna energija potiče iz grčkog jezika i znači "Jantar" - elektron. Već je bilo u antičkom dobu da je ova tajanstvena imovina poznata.