Biblija: Prava priča

Biblijske priče, kako su nam predstavljene danas, u mnogim slučajevima predstavljaju samo odraz istinske istorije. Iako Biblija govori o knjizi kao knjiga - knjiga čiji je sadržaj nepromijenjen od svog rođenja, bliže ispitivanje potvrđuje činjenicu da je njegov sadržaj bio u tok vremena u više navrata izmijenjena i poboljšana tako da odgovaraju političkim potrebama svog vremena.

Ako je moguće pronaći ranije izdanje ili, još bolje, pisanja koja su prethodila stvaranju Biblije, to je uvek zapaljivo mjesto za verske strukture. Uvek je zabrinjavajuće da li će se naša ideja poklopiti s onima naših predaka.

Sa političkim preokretom u 382 AC-u na Vijeću u Rimu odlučeno je koji su tekstovi prihvatljivi i koje treba spaliti. Oni koji nisu dostigli konačnu falsifikaciju istorije često su duboko duhovni i duhovno transformirani. Današnji pogled ima mnogo veze sa istočnim učenjima. Kolektivno, ponekad se nazivaju gnostički.