ET pod vodom

Izuzetne stvari se dešavaju na našoj planeti. Često ne znamo šta kriju velike vodene površine. To nisu samo okeani i mora, već velika i duboka jezera. Mnogi sugerišu da postoje dokazi o drevnim civilizacijama, ili da imaju ili još uvek imaju druga inteligentna bića.