Šta je ISSN?

Češki nacionalni ISSN centar jedno je od 89 nacionalnih centara koji čine ISSN mrežaISSN (Međunarodni standardni serijski broj) je osmocifreni numerički kod koji jedinstveno identificira imena periodičnih izdanja i drugih takozvanih trajnih izvora objavljenih bilo gdje u svijetu. ISSN zapisi pohranjeni su u referentnoj bazi podataka - Međunarodnom ISSN registru.

Koja je svrha ISSN-a?

  • ISSN možete koristiti u citatima iz stručnih časopisa.
  • ISSN se koristi kao identifikacijski kod u svrhu računalne obrade, pretraživanja i prijenosa podataka.
  • ISSN-ovi biblioteke koriste za identifikaciju i naručivanje časopisa, za potrebe međubibliotečkih usluga i sindikalnih kataloga.
  • ISSN je osnovni podatak za efikasnu elektroničku dostavu dokumenata.
  • Može se generirati iz ISSN-a Barkod GTIN 13 za distribuciju periodike.

Koji je ISSN dodijeljen Sueneé Universe

Češki nacionalni ISSN centar dodijelio je broj ovoj web stranici ISSN 2570-4834.