Indijska istorija

Indijska istorija, za razliku od zapadne, nije obilježena kršćanskom političkom cenzurom. Stoga možemo čitati o događajima starim desetinama hiljada godina. Takođe možemo naučiti interakciju takozvanog zapadnog svijeta sa indijskim svijetom - kamo su mnogi otišli mudar podučavati.