Giants

U mitovima mnogih naroda, ali u istorijskim dokumentima i arheoloških nalaza postoje indicije o postojanju humanoidnih bića u našoj dalekoj prošlosti su u manjini njihove veličine i snage.

Hrišćanstvo pod uticajem sveta je najpoznatija figura Golijata. Ali postoje znakovi da je bilo još većih bića.

Smithsonian Institucija je vodila računa o kraju 19-a. stoljeća masovne likvidacije skeletni ostaci nepoznate civilizacije više od 3 metra bića koja naseljavaju u dalekoj prošlosti spremište u Sjevernoj Americi danas.

Kao da neko ne želi da saznamo istinu ...