Dugotrajna lobanja

Dalje informacije o drugim bićima koja su naseljavala ovu planetu zajedno s ljudima u prošlosti bile su na površini medijskog suda. Njihov karakterističan izgled povezuje produženi kranijalni svod i uvećani lukovi za oči. Njihovo poreklo je još uvijek nejasno. Glavna lokacija skeletnih ostataka nalazi se u Paracasu, u Americi. Manja grupa je takođe bila u Egiptu.